NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.
Szukaj.
Wyszukaj interesujące Cię tematy wśrod pytań i odpowiedzi
Jaki jest koszt udziału w konferencji?
Cena uczestnictwa poza promocją wynosi 390,00 zł brutto.
Co obejmuje cena uczestnictwa w konferencji?
Cena obejmuje udział w całodniowej konferencji, materiały konferencyjne oraz kawę, herbatę i napoje. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Jak mogę zapłacić za udział w konferencji?
Podstawę płatności za konferencję stanowi wystawiona przez Organizatora faktura pro forma wysyłana na adres e-mail Zamawiającego w ciągu 3 dni od zgłoszenia. Możliwa jest płatność online bezpośrednio po wypełnieniu formularza zgłoszenia. W przypadku dokonania płatności przed terminem konferencji faktura VAT zostanie wysłana w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty.
Czy wystawiane są faktury za uczestnictwo? Czy fakturę VAT mogę odebrać na miejscu szkolenia/konferencji?
Każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty - w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu konferencji.
Co mogę zrobić gdy została wystawiona faktura pro forma, a chcę zmienić dane do faktury?

W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres:
BOK@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiana danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT(czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem konferencji).

Co zrobić w sytuacji gdy z przyczyn losowych nie mogę wziąć udziału w szkoleniu/konferencji?
W tej sytuacji Zamawiającemu przysługuje możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: BOK@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed szkoleniem/konferencją.
Do kiedy można zapisywać się na konferencję?
Udział w konferencji można zgłaszać do 30 listopada 2019 r.
W jaki sposób zostanę powiadomiony o tym, że formularz zgłoszeniowy został dostarczony do organizatora konferencji?
W ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia Organizatorowi formularza zgłoszenia, Zamawiający otrzyma potwierdzenie wpisania na listę uczestników konferencji drogą mailową. W przypadku braku odpowiedzi uczestnik proszony jest o kontakt z organizatorem pod numerem 61 66 55 774 lub mailowo BOK@forum-media.pl
W jakim terminie otrzymam szczegółowe informacje dot. konferencji?
Szczegółowe informacje zostaną wysłane najpóźniej w terminie 5 dni przed konferencją, dodatkowo na stronie internetowej dedykowanej naszej konferencji www.kongresnaturoterapii.pl znajdą Państwo wszystkie istotne informacje.
Co się stanie jeśli nie zapłacę przed konferencją – czy to oznacza rezygnację z udziału?
Nieuregulowanie płatności przed terminem konferencji nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w konferencji. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w konferencji, musi złożyć pisemną rezygnację na adres: BOK@forum-media.pl lub listownie na adres Forum Media Polska, ul. Polska 13, 60-595 Poznań
Zgłosiłem udział w konferencji, jednak z nieprzewidzianych powodów nie mogę brać w niej udziału. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w konferencji wcześniej niż 30 dni przed terminem konferencji uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Co w sytuacji jeśli zapłaciłem już za konferencję, ale zgłosiłem rezygnację na 30 dni przed konferencją?
W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
Gdzie i kiedy odbywa się konferencja?

Konferencja odbędzie się 30 listopada 2019 r. w Hotelu Sangate Hotel Airport
(dawniej Hotel Gromada-Lotnisko) ul. Komitetu Obrony Robotników 32, 02-148 Warszawa

W jakich godzinach trwać będzie konferencja?
Przewidywany czas trwania konferencji: 9:00-19:30. W trakcie konferencji przewidujemy trzy przerwy.
Czy otrzymam certyfikat potwierdzający mój udział w szkoleniu/konferencji?
Certyfikat wręczymy Ci osobiście w dniu wydarzenia. Wszystkie osoby, które podpisały się na liście uczestników otrzymają zaświadczenie po zakończeniu szkolenia/konferencji.

Brak wyników