NATUROTERAPIA W PRAKTYCE NA WEEKEND – ODPORNOŚĆ
20 czerwca 2020 (sobota)
start: 10:00
POPRAWNE DZIAŁANIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO
Specyfika i indywidualizacja odpowiedzi immunologicznej.
dr n. biol. Joanna Bartkowiak-Wieczorek
 • Mechanizmy odpowiedzi immunologicznej
 • Indywidualizacja odpowiedzi immunologicznej u dzieci
 • Niedobory odporności
 • Immunologia infekcji bakteryjnej i wirusowej
 • Immunologia nowotworów
 • Interakcje neuro-endokrynno-immunologiczne
 • Genetyczne uwarunkowania odpowiedzi immunologicznej
 • Metody farmakologiczne i niefarmakologiczne modulowania odpowiedzi immunologicznej
FITOTERAPIA JAKO REALNE WSPARCIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO
Długofalowe budowanie odporności z wykorzystaniem bioróżnorodności lokalnych ekosystemów.
Jakub Babicki
 • Główne przyczyny osłabienia więzi i sprzężenia zwrotnego między biosferą, a organizmem ludzkim
 • Sposoby na odbudowanie zdrowej relacji z przyrodą dla współczesnego człowieka
 • Właściwości i zastosowanie pospolitych roślin i grzybów w praktyce - dystrybucja substancji czynnych w lokalnych ekosystemach
 • Grzyby psylocybinowe jako potencjalnie rewolucyjne źródło leku na depresję i stres - omówienie badań klinicznych
 • Podsumowanie i refleksja na temat przyszłości gatunku ludzkiego na Ziemi
FITOTERAPIA JAKO REALNE WSPARCIE UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO
Adaptogeny w badaniach klinicznych w stanach zapalnych i utrzymaniu odporności
   mgr Halina Jurkowska 
 • Metody niefarmakologiczne modulowania odpowiedzi immunologicznej na bazie badań klinicznych nad adaptogenami z Ałtaju
 • Czynnik stresu jako induktor stanów zapalnych i funkcji układu sercowo-naczyniowego, badania kliniczne lekarzy Syberyjskiego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku
 • Regulatory homeostazy
 • Autorskie programy fitoterapeutyczne lekarzy rosyjskich: Fitosanacja, Fitooptymizacja
DIETOTERAPIA ŹRÓDŁEM WSPARCIA UKŁADU IMMUNOLOGICZNEGO
Odporność bierze się z jelit - rola mikrobioty w kształtowaniu odporności.
lek. Iwa Jonik
 • Fizjologia układu odpornościowego
 • Wpływ poszczególnych składników pokarmowych na skład flory jelit
 • Rola witamin i mikroelementów w budowaniu odporności
 • Leki zaburzające skład flory jelit
 • Przewlekły stan zapalny indukowany dietą
 • Udział mikrobioty, stresu w kształtowaniu odporności